100% score voor deelnemers VoederWaarde.nl

Deelnemers VoederWaarde.nl scoren 100% op onafhankelijk geteste monsters

1 juni 2018

De deelnemers aan Voederwaarde.nl worden jaarlijks getoetst op de borging van de voederwaarde van de geleverde voeders. Onderdeel van deze toetsing is dat een onafhankelijke auditor middels een steekproef een monster neemt en laat analyseren. In alle gevallen voldeed het ingestuurde monster aan de vereisten. 

Met deze score wordt aangetoond dat VoederWaarde.nl bijdraagt in het streven naar een efficiënt en duurzaam nutriëntgebruik. De gehalten van de geproduceerde voeders van de deelnemers aan VoederWaarde.nl, komen aantoonbaar overeen met de gedeclareerde gehalten op het etiket, inclusief het fosfor gehalte. 

VoederWaarde.nl toetst betrouwbaarheid en transparantie

Uit marktonderzoek is bekend dat veehouders naast betrouwbare voederwaarde, ook transparantie over de samenstelling als belangrijk ervaren. VoederWaarde.nl is het enige keurmerk in Nederland wat beide pijlers onafhankelijk laat toetsen. 

De deelnemende mengvoerleveranciers worden daarom niet alleen getoetst op de gedeclareerde waarden en het juist waarderen van de grondstoffen, ook de openheid over de samenstelling naar de klant wordt getoetst. De controle wordt uitgevoerd door Schothorst Feed Research (SFR). Uit de jaarrapportage blijkt dat de deelnemende mengvoerbedrijven over alle onderdelen een totaal score realiseerden van 9,8 (op een schaal van 0-10). Mengvoerbedrijven met VoederWaarde.nl scoren dus uitstekend.

VoederWaarde.nl is een onafhankelijk keurmerk

Voederwaarde.nl is een vrijwillig controlesysteem van Nederlandse mengvoerbedrijven en boerenorganisaties, dat vanaf 2010 actief is in de markt. VoederWaarde.nl is het enige keurmerk in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende mengvoerbedrijven borgt en dit aantoonbaar maakt door onafhankelijk toezicht. Uit marktonderzoek is bekend dat extern toezicht op de voederwaarde door 80 procent van de veehouders als belangrijk wordt ervaren. Voederwaarde.nl biedt aan veehouders en mengvoerbedrijven een uitstekende methodiek om elkaar op het gebied van geleverde voederwaarde en gedeclareerde gehalten scherp te houden