Coöperatie SecurEgg een Feit

Weert - 1 juni 2018

Pluimveehouders richten coöperatie SecurEgg op

Een aantal vooruitstrevende legpluimveehouders hebben in 2017 het initiatief SecurEgg opgestart naar aanleiding van de fipronil crisis, om de beoordeling en borging van alle gebruikte middelen op het pluimveebedrijf als collectief te organiseren. Uitgangspunt is dat SecurEgg een aanvulling wordt op de bestaande systemen, specifiek voor producten die het bedrijf binnenkomen. 

Het innovatieve van SecurEgg is dat de pluimveehouders zelf de verantwoordelijkheid nemen om voedselveiligheid en product integriteit te borgen, door het opzetten van een collectief risicomanagement systeem. Dit is uniek in de agrarische sector. Alle bekende systemen worden vanuit de keten opgelegd of regeren over de schakel van de primaire sector heen. De aangesloten pluimveehouders willen juist zelf een extra stap zetten op het eigen bedrijf en met dit initiatief investeren in de toekomst.

In de fipronilcrisis is gebleken dat bestaande kwaliteitssystemen hebben gefaald. Nog voordat de overheid de werkgroep versterking zelfregulering eierketen heeft ingesteld, hebben een aantal pluimveehouders zelf de handschoen opgepakt. Onlangs is het rapport van de werkgroep zelfregulering gepresenteerd. De regels en voorwaarden in het bestaand kwaliteitssysteem IKB Ei zullen verder worden aangescherpt. IKB EI blijft echter een systeem waarin de randvoorwaarden voor de borging van de inkomende stromen op het legpluimveebedrijf worden omschreven. Elke pluimveehouder dient zelf zijn borging uit te voeren volgens deze randvoorwaarden. IKB Ei deelnemers kunnen dus kiezen of ze zelf alle producten beoordelen volgens de richtlijnen of dat hierin worden ontzorgd door deel te nemen aan SecurEgg.  

Ondernemers die kiezen voor SecurEgg maken zelf de keuze om deel te nemen aan een bovenwettelijk controlesysteem.  Hierbij wordt er eigen verantwoordelijkheid genomen, niet omdat het wordt opgelegd. SecurEgg wil hiermee status opbouwen als betrouwbaar systeem en zorgen voor een verdere professionalisering van de rol als voedselproducent in de keten.