SecureEgg succesvol van start

20 december 2017

SecureEgg, de borgingsorganisatie voor en van leghennenhouders, is maandagavond op een bijeenkomst in Ysselsteyn van start gegaan. Zo’n 65 pluimveehouders en andere belangstellenden uit de sector, onder meer van de IKB, waren aanwezig. 35 pluimveehouders, ruim 90 procent van de aanwezige pluimveehouders met een totaal van meer dan 4 miljoen leghennen, schreven zich in.

Daarmee kan de start van SecureEgg een succes genoemd worden. SecureEgg wil de voedselveiligheid op leghennenbedrijven onder meer verbeteren door een lijst op te stellen van leveranciers en producten die zijn geanalyseerd en als veilig beoordeeld. Alleen producten van deze lijst worden door pluimveehouders gebruikt.

Delen van  informatie

Ook het delen van informatie, meldingen en klachten is een van de sterke punten van SecureEgg. Op die manier kunnen leghennenhouders snel en adequaat actuele informatie krijgen betreffende producten, leveranties, verandering van wetgeving en normen. Bij een eventuele calamiteit kan snel gehandeld worden en een olievlekwerking worden voorkomen. Ook zal SecureEgg nauw contact onderhouden met de overheid (NVWA), ketenpartners en retail. Er zal worden samengewerkt met IKB EI, maar in welke vorm wordt nog uitgewerkt.

Werkgroep

Het initiatief van pluimveehouder Rob Adams en voedselveiligheidsspecialiste Imelda Gielen wordt gesteund door LLTB en LTO en inmiddels is er ook een werkgroep opgezet, die het verdere voorbereidend werk gaat doen. Deze werkgeroep bestaat uit pluimveehouders Rob Adams, Jos Mans, Marc Stals en Niels Quicken met dierenarts Marc Heijmans en kwaliteitsmanager Imelda Gielen.

Positieve reacties

De aanwezige pluimveehouders op de startbijeenkomst reageerden positief en enthousiast. „Als er een moment is om zelf de verantwoordelijkheid over voedselveiligheid te nemen, is het nu”, was één van de reacties uit de zaal. Het merendeel van de aanwezige pluimveehouders schreef zich direct in.

Ze betalen een voorlopige startbijdrage van 250 euro om op die manier te zorgen dat alle voorbereidingen in de maanden januari tot maart financieel worden ondersteund. Uiteraard hopen de initiatiefnemers dat de succesvolle start een vervolg gaat krijgen en dat veel meer leghennenhouders zich gaan aanmelden bij SecureEgg.

Aanmelden kan via info@secureegg.eu.

BRON: Pluimveeweb