SecurEggFarmer klaar voor nieuwe deelnemers

‘SecurEggFarmer biedt rust en zekerheid in voedselveiligheid’

Legpluimveehouders moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om de voedselveiligheid te waarborgen; daar zijn ondernemers sinds de fipronilcrisis meer dan ooit van doordrongen. SecurEggFarmer ondersteunt legpluimveehouders op dit vlak, door leveranciers, producten en toepassingen voor de pluimveesector te toetsen aan de regelgeving. Voor Marco Peelen uit Meerlo heeft dit een grote meerwaarde. “Met SecurEggFarmer weet je zeker dat de zaken goed geregeld zijn en de voedselveiligheid geborgd is. Dat geeft rust.”

De fipronilcrisis is een periode waaraan de meeste legpluimveehouders liever niet meer herinnerd worden. Tegelijkertijd maakte deze crisis ondernemers meer bewust van de risico’s op het gebied van voedselveiligheid en hun eigen verantwoordelijkheid op dit vlak. Het toetsen van leveranciers en producten aan de wet- en regelgeving, de IKB Ei- en andere relevante ketenvoorwaarden is echter niet eenvoudig. Onder het motto ‘samen sta je sterker’ hebben enkele vooruitstrevende pluimveehouders daarom de handen ineen geslagen in SecurEggFarmer. Deze coöperatie toetst en beoordeelt leveranciers, producten en toepassingen die worden ingezet in de legpluimveesector. Deze worden gerangschikt in een overzichtelijke en afgeschermde database. Deelnemers aan SecurEggFarmer zijn er hierdoor altijd zeker van dat ze werken met producten die voldoen aan de regelgeving. Dit laatste was voor Marco Peelen één van de belangrijkste redenen om zich aan te sluiten bij SecurEggFarmer. Hij runt in Meerlo een legpluimveebedrijf met 195.000 scharrelkippen. “De fipronilcrisis, die ons bedrijf hard trof, was voor mij een eyeopener dat we als legpluimveehouder nóg bewuster bezig moeten zijn met voedselveiligheid”, zegt Peelen. “En dat je leveranciers niet zomaar moet geloven als ze zeggen dat hun producten aan de voorwaarden voldoen. We moeten als ondernemers zélf verantwoordelijkheid nemen. Maar voor een individuele pluimveehouder is het ondoenlijk om te checken of alle producten die hij gebruikt voldoen aan de regels. En vooral ook om in de gaten te houden wanneer de erkenningen verlopen. Daar heb je bijna een dagtaak aan. Daarom ben ik heel blij met een initiatief als SecurEggFarmer.”

Inventarisatieronde

Toen Peelen zich vorig jaar aansloot bij SecurEggFarmer inventariseerde hij allereerst de producten die hij gebruikt op zijn bedrijf. Dat waren er meer dan hij had ingeschat. “In totaal gebruikte ik ruim vijftig producten: voedingsmiddelen, afleidingsmaterialen, smeeroliën, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, et cetera. SecurEggFarmer heeft al deze producten vervolgens gecheckt. Enkele smeermiddelen bleken niet geschikt voor de toepassing. Hiervoor heb ik een alternatief gezocht. Dat is heel eenvoudig: in de database van SecurEggFarmer zie je in één oogopslag welke producten in een bepaalde categorie voldoen aan de wet- en regelgeving. Ik werk alleen nog met producten die zijn getoetst en honderd procent voedselveilig zijn.” Wil Peelen een nieuw product gaan gebruiken, dan laat hij dit daarom steevast checken door SecurEggFarmer. “Door mijn deelname aan SecurEggFarmer ben ik ook bewuster bezig met mijn werkwijze en de producten die ik gebruik. Voorheen stond ik hier nauwelijks bij stil.”

Maximale ontzorging

De belangrijkste meerwaarde van SecurEggFarmer schuilt voor Peelen in een stukje ontzorging. “Ik ben er nu zeker van dat ik producten gebruik die voldoen aan de wet- en regelgeving en dus voedselveilig zijn. Je wordt echt maximaal ontzorgd, ook wat betreft monsternames. Ik krijg vanuit SecurEggFarmer bijvoorbeeld een melding wanneer ik weer een Salmonellamonster moet nemen.” Daarnaast heeft SecurEggFarmer volgens de legpluimveehouder een toegevoegde waarde in de afzet. “Afnemers waarderen het dat je volledig transparant bent en kunt aantonen dat je voedselveilig werkt. We moeten als sector laten zien dat we alles doen om eventuele risico’s af te dekken; dat is cruciaal voor het bestaansrecht van de legpluimveehouderij. Daarbij geeft SecurEggFarmer mij persoonlijk een stukje rust: ik weet zeker dat de zaken goed geregeld zijn. Dat is me veel waard.”

SecurEggFarmer is klaar voor uitbreiding!

SecurEggFarmer ging vorig jaar van start, met een groep van 24 legpluimveehouders. Het afgelopen jaar werd de database gebouwd en gevuld en werd het systeem van SecurEggFarmer verder doorontwikkeld. Inmiddels omvat de database ruim achthonderd producten, met bijbehorende productinformatie- en beoordelingen. Om de deelnemers verder te ontzorgen, is ook een planningsmodule ontwikkeld. Vanuit deze tool krijgen deelnemers een melding als het bijvoorbeeld weer tijd is voor een Salmonella-analyse of drinkwateronderzoek. Inmiddels is de database en de systematiek gereed voor verdere uitrol binnen de sector. Dat betekent dat méér legpluimveehouders, maar ook andere partijen in de keten, kunnen aanhaken bij SecurEggFarmer. Meer weten? Neem contact op via info@secureggfarmer.eu.