KAT

KAT - Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V.

De jarenlange kennis en ervaring van Qraak met de KAT voorwaarden op het niveau van mengvoerproductie, is van toegevoegde waarde voor zelfmengende pluimveehouders. Qraak zorgt ervoor dat de juiste procedures en maatregelen worden genomen, zodat de pluimveehouder voor de zelfmengersactiviteit aan de KAT voorwaarden voldoet. Bovendien zorgt Qraak ervoor dat het handboek meteen voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld binnen IKB en VLOG.

Ook mengvoerbedrijven met vraagstukken over de KAT voorwaarden, of pluimveehouders die graag ontzorgd willen worden en zonder zorgen door de KAT controles willen komen, kunnen bij Qraak terecht.