Leveranciersaudits

Qraak beschikt over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van leveranciersaudits, waarbij grondstofleveranciers en producenten zijn bezocht over de hele wereld. Van producenten van dierlijk vet, sojavetzuren, bietenpulp, rietmelasse, kleimineralen, magnesiumoxide tot raap-, zonnepit-, sojaschroot,  kalksteentjes en premixen.

Kernpunt van de leveranciersbeoordeling is het toetsen op het bewustzijn van de belangrijkste risico’s voor voedselveiligheid en de betrouwbaarheid van de noodzakelijke beheersmaatregelen in de praktijk. Mogelijke verbeterpunten worden vanuit het oogpunt van een gezamenlijk belang van zowel de producent als de afnemer afgestemd.

Ook de beoordeling van leveranciers van diervoeders op basis van de wettelijke eisen, eisen vanuit GMP+, QS, FCA, VLOG, SKAL en SecureFeed worden meegenomen als aandachtpunt, afhankelijk van de behoefte.