Risicobeheersing

Qraak heeft direct en indirect kennis en ervaring opgedaan bij het tijdig signaleren en afhandelen van meerdere dreigende calamiteiten in de mengvoerbranche. Of het nu om Aflatoxine, Dioxine, GMO's of Salmonella gaat, Qraak analyseert de risico's, consequenties en de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen.

De kennis van de grondstofrisico's, maar ook van de aanvoerketen, het productieproces en verwerking van deze grondstoffen, maken dat de juiste beheersmaatregelen genomen worden. Dezelfde kennis zorgt er ook voor dat, mocht er alsnog sprake zijn van een dreigende calamiteit, tijdig de juiste stappen worden genomen zodat deze in de kiem wordt gesmoord.