Wet- en regelgeving diervoeders en diervoedergrondstoffen

De kracht van Qraak is het praktisch vertalen van de geldende wet- en regelgeving gerelateerd aan de diervoedersector. 

Vraagstukken rondom de wet- en regelgeving met betrekking tot diervoedergrondstoffen, GMO, additieven, etikettering, dierlijke eiwitten, Salmonella en andere voedselveiligheidsnormen worden door Qraak snel en vakkundig uitgezocht voor uw situatie en omgezet in een praktisch plan van aanpak.