Audits

Gedreven in het vak en beschikkend over ruime ervaring, kennis en kunde weet Qraak exact hoe zij een interne- of leveranciersaudit moet aanpakken. Dit beperkt uw risico's en verkleint de kans op afwijkingen tijdens certificeringsaudits, klantbezoeken of NVWA audits.

Normen & eisen

Wij weten exact wat van u verwacht wordt. Zo zijn wij op de hoogte van wat de GMP+, IKB, SecureFeed, of (internationale) partijen als VLOG of KAT eisen. Daardoor kunnen wij bepalen waar uw proces aan de eisen voldoet en waar een aanpassing noodzakelijk is. Hierdoor kunt u grote stappen maken.

Interne audits

Onze audits zijn volledig onafhankelijk. We kijken met andere ogen naar uw bedrijf waardoor we aandacht hebben voor de zwakkere processchakels en risico’s in kaart worden gebracht.

Leveranciers audits

U en uw klanten willen zeker zijn van de kwaliteit en voedselveiligheid van de producten die in het voortraject worden geproduceerd. Daarom houden wij ook leveranciersaudits in binnen- en buitenland. Deze audits geven een compleet beeld van de prestaties van uw leveranciers. Het geeft niet alleen een beeld van eventuele tekortkomingen en mogelijke risico’s, maar ook van de sterke punten en verbeteracties van uw leverancier.