De kracht van Qraak!

Qraak heeft passie voor het toepasbaar maken van alle wet- en regelgeving rondom voedselveiligheid, diervoeders en ketenprogramma's voor de diervoederbranche en de veehouders. 

De jarenlange ervaring in de mengvoerbranche op het gebied van grondstoffen, leveranciers, kwaliteitsborging, productkwaliteit en nutritie, maakt dat alle risico's op de juiste waarde worden geschat en deze vertaald worden naar praktische en doeltreffende beheersmaatregelen.

Wat je ook bij ons neerlegt, de aanpak van Qraak en manier van werken blijft hetzelfde: kraakhelder, no nonsense en praktisch.

Onze expertise en ervaring

KAT

KAT - Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V.

Ketenprogramma's en Keurmerken

Wilt u inzage in de consequenties van een ketensysteem of keurmerk voor uw bedrijf?
Wilt u de eisen van een ketensysteem of keurmerk praktisch vertalen naar uw eigen kwaliteitssysteem?

Leveranciers- en productbeoordeling

Qraak beschikt over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van beoordeling van leveranciers en diervoeder grondstoffen op basis van de wettelijke eisen, eisen vanuit GMP+, QS, FCA, VLOG, SKAL, SecureFeed, maar ook voedselveiligheidsrisico's voor de verschillende toepassingen.

Leveranciersaudits

Qraak beschikt over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van leveranciersaudits, waarbij grondstofleveranciers en producenten zijn bezocht over de hele wereld. Van producenten van dierlijk vet, sojavetzuren, bietenpulp, rietmelasse, kleimineralen, magnesiumoxide tot raap-, zonnepit-, sojaschroot,  kalksteentjes en premixen.

Nutritionele kwaliteitsborging

Qraak is als onafhankelijk voorzitter van VoederWaarde.nl het boegbeeld van transparant en betrouwbaar voer. Zie voor meer informatie www.VoederWaarde.nl 

Risicobeheersing

Qraak heeft direct en indirect kennis en ervaring opgedaan bij het tijdig signaleren en afhandelen van meerdere dreigende calamiteiten in de mengvoerbranche. Of het nu om Aflatoxine, Dioxine, GMO's of Salmonella gaat, Qraak analyseert de risico's, consequenties en de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen.

VLOG

VLOG - Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik

Wet- en regelgeving diervoeders en diervoedergrondstoffen

De kracht van Qraak is het praktisch vertalen van de geldende wet- en regelgeving gerelateerd aan de diervoedersector.